Uwaga! Spółka nie oferuje sprzedaży certyfikatu COVID a jedynie jego naniesienie na formę karty PVC.

Jak zdobyć paszport COVIDowy?

Od 1 lipca działa tzw. paszport covidowy upoważniający do swobodnego przemieszczania się po Europie. Zaświadczenie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jest potwierdzeniem zaszczepienia przeciw Covid-19, przejścia choroby lub otrzymania negatywnego wyniku podczas testu na obecność koronawirusa. Planujesz podróż? Dowiedz się więcej!

Bezpłatny paszport covidowy pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Paszport covidowy – czym jest

Paszport covidowy, inaczej Unijny Certyfikat COVID to zaświadczenie, które umożliwia swobodne przemieszczanie się po krajach na terenie całej Unii Europejskiej.

Unijny Certyfikat COVID – kto może go otrzymać

Certyfikat covidowy otrzymują osoby, które:

 • są w pełni zaszczepione przeciw COVID-19– certyfikat zaczyna być ważny 14 dnia po podaniu ostatniej dawki szczepionki,

alt: negatywnym wyniku testu na obecność

 • przeszły COVID-19 (ozdrowieńcy) – dokument staje się ważny 11 dnia po uzyskaniu statusu ozdrowieńca,

alt: minister zdrowia państwach członkowskich ograniczeń

 • wykonały test na obecność koronawirusa, a wynik okazał się negatywny – certyfikat zaczyna obowiązywać bezpośrednio po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19.

Ważność paszportu covidowego

To jak długo ważny jest paszport covidowy, zależy od tego, na jakiej podstawie został on przyznany. W przypadku osób zaszczepionych ważność tego dokumentu trwa do 270 dnia po podaniu pełnej dawki szczepienia.

Dla osób o przejściu COVID-19 (potwierdzonego dodatnim badaniem PCR) paszport ważny jest od 11 dnia od momentu uzyskania potwierdzenia zakażenia do 180 dnia po tym wydarzeniu.

Jeśli certyfikat został wydany w oparciu o negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, to jest on ważny jedynie do 48 godzin.

 

Paszporty covidowe – czym się charakteryzują

 • dokument wystawiany jest bezpłatnie,
 • certyfikat dostępny jest w dwóch wersjach językowych – w języku narodowym i języku angielskim,
 • obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • ma format cyfrowy, akceptowalny jest także w postaci wydruku (możliwość pobrania w formacie pdf),
 • zawiera kod QR,
 • jest zabezpieczony i łatwy do zweryfikowania.

Paszport covidowy jest w 100% bezpieczny w użytkowaniu – nie ma możliwości jego podrobienia. Zabezpieczony jest przez cyfrowy podpis, który potwierdza autentyczność dokumentu.

Jak uzyskać paszport covidowy?

Paszport covidowy można uzyskać na kilka sposobów.

Przez aplikację mojeIKP

Paszport covidowy jest dostępny do pobrania na Internetowym Koncie Pacjenta. Zalogowanie się do IKO możliwe przy pomocy Profilu Zaufanego lub dowodu elektronicznego (e-dowodu). Aby pobrać paszport covidowy, wystarczy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta, wejść w zakładkę „Certyfikaty” i stamtąd pobrać dokument na telefon lub go wydrukować.

Przez aplikację mObywatel

Po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel należy wybrać opcję „Dodaj swój pierwszy dokument”, a następnie wybrać „Unijny Certyfikat COVID”. Aplikacja wymaga potwierdzenia poprzez Profil Zaufany.

Aby pobrać paszport covidowy przy pomocy aplikacji mObywatel lub przy pomocy Internetowego Konta Pacjenta wymagane jest obywatelstwo polskie oraz ważny dowód osobisty. W przypadku paszportów covidowych dla dzieci – dostępne są one na Internetowym Koncie Pacjenta ich opiekunów prawnych.

Od lekarza POZ

Do wydawania Unijnych Certyfikatów COVID upoważnieni są także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

W punkcie szczepień przeciw COVID-19

Paszport covidowy można także otrzymać w punkcie szczepień, jednak opcja ta jest wyłącznie dla osób zdrowych.

Paszport covidowy a zaszczepienie się poza Polską

Każda osoba uprawiona do wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień, która zaszczepiła się przeciwko COVID-19 poza granicami swojego kraju, może zgłosić się do dowolnego punktu szczepień w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień e-Zdrowie. Na tej podstawie Unijny Certyfikat COVID zostanie wygenerowany automatycznie. Warunkiem jest przyjęcie szczepionki dopuszczonej do obrotu na terytorium UE. Aby wpisać się do systemu, niezbędny jest:

 • oryginał i kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko koronawirusowi poza granicami kraju,
 • tłumaczenie dokumentu w języku polskim wykonane przez tłumacza przysięgłego,
 • oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia Unijnego Certyfikatu COVID.

Jakie informacje znajdziemy na Unijnym Certyfikacie Covid

Paszport covidowy zawiera wszelkie podstawowe i aktualne informacje, takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • unikalny identyfikator certyfikatu,
 • datę wystawienia paszportu covidowego,
 • informację o dacie zaszczepienia,
 • dane o szczepionce (nazwa producenta, rodzaj szczepionki)
 • informację o tym, kto wykonał szczepienie
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia,
 • datę ważności.

Jak posługiwać się paszportem covidowym

Weryfikacja dokumentu odbywa się przez odczytanie danych z kodu QR, który znajduje się na paszporcie. Paszportem covidowym można posługiwać się w wersji elektronicznej lub w formie wydrukowanej.

Certyfikaty w Polsce weryfikowane są za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej. Aplikacja jest dostępna zarówno na system iOS, jak i Android. Umożliwia ona sczytanie danych, które zawiera kod QR znajdujący się na certyfikacie. Dodatkowo aplikacja zweryfikuje autentyczność certyfikatu.

Należy mieć na uwadze, że w różnych krajach posiadacze certyfikatów covidowych mogą mieć różne uprawnienia. Wynika to z tego, że każdy kraj ustala własną politykę związaną z akceptacją certyfikatu. W Polsce wymagane jest pełne zaszczepienie, ale są kraje, które akceptują przynajmniej jedną dawkę szczepionki. W związku z tym przed jakimkolwiek wyjazdem poza Polskę koniecznie należy zapoznać się z aktualnymi regulacjami dotyczącymi podróżowania do danego kraju.

Jakie przysługują przywileje z posiadania Unijnego Certyfikatu COVID

 • W przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej umożliwia przekraczanie granic bez konieczności wykonywania dodatkowych testów na obecność koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że nadrzędne są tutaj indywidualne regulacje poszczególnych państw,
 • Zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju,
 • Zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie do Polski, bez konieczności wykonania testu na obecność koronawirusa.
 • W Polsce osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu uczestników. Zasada ta dotyczy zarówno wydarzeń masowych (wydarzeń sportowych, kulturalnych, wesel), jak i wszystkich miejsc, w których obowiązują restrykcje związane z ograniczeniem liczby osób, np. w kościołach, siłowniach, sklepach, restauracjach, kinach czy innych zamkniętych obiektach.

UWAGA! Paszport covidowy nie zastępuje pozostałych dokumentów potwierdzających tożsamość. Podczas podróży nadal zobowiązani jesteśmy mieć przy sobie dowód osobisty oraz paszport (tam, gdzie jest on wymagany).