Uwaga! Spółka nie oferuje sprzedaży certyfikatu COVID a jedynie jego naniesienie na formę karty PVC.